Naše služby

Naša spoločnosť poskytuje tieto služby:

  • Audit
  • Poradenstvo
  • Účtovníctvo

EKOPRAKTIK, spol. s r.o.

Naša spoločnosť vznikla v roku 1994. Od roku 1994 je vlastníkom licencie SKAu č. 51 oprávňujúcej na výkon činnosti audítora. Spoločnosť je vlastníkom osvedčenia SKDP č. 146/2015 na poskytovanie daňového poradenstva.

Odbornú činnosť spoločnosti zabezpečuje tím zamestnancov pod vedením:

Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA

  • Audítor č. licencie SKAu 395
  • Daňový poradca č. osvedčenia SKDP 59/92
  • Znalec z odboru ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo
  • Certifikovaný účtovník expert
  • Expert IAS/IFRS